Najnowsze wiadomości

17 czerwca 2024 2:44

Czechy: Wkrótce marihuana będzie legalna do użytku osobistego.Wbrew powszechnej opinii, uprawa i posiadanie marihuany do celów osobistych nie jest w Czechach dozwolone. Jest jedynie zdepenalizowana. Częściowa dekryminalizacja posiadania i uprawy konopi na własny użytek w Czechach nastąpiła po upadku Czechosłowacji, w latach 90. XX wieku. Oznaczało to, że nie były one już przestępstwami, lecz wykroczeniami. Czesi zdefiniowali "na własny użytek" w 2010 roku, ustalając limity. Wszystko wskazuje na to, że obecnie czeski rząd całkowicie zdekryminalizuje posiadanie lub uprawę na własny użytek.

Republika Czeska - Posiadanie i uprawa marihuany na użytek własny

Zacznijmy od zdefiniowania statusu prawnego marihuany w Czechach. Czym jest depenalizacja?

Depenalizacja jest przeciwieństwem penalizacji. Jest to zaniechanie lub zmniejszenie kary za określony czyn, który wcześniej był uznawany za przestępstwo (przekwalifikowanie na wykroczenie lub przestępstwo). Wyróżnia się depenalizację częściową i pełną.

  • Depenalizacja pełna odnosi się do całkowitego uchylenia karalności (zniesienia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności) oraz kary za popełniony czyn, który nie jest już uznawany za przestępstwo, wykroczenie lub zbrodnię.
  • Depenalizacja częściowa odnosi się do przekształcenia przestępstwa w wykroczenie. Jest to wyeliminowanie kwalifikacji przestępstwa i wprowadzenie de kwalifikacji wykroczenia.

W Republice Czeskiej posiadanie lub uprawa marihuany na własne potrzeby jest zdekryminalizowana.

Republika Czeska ustaliła limity dotyczące tego, jakie ilości są dozwolone "na własny użytek" 1 stycznia 2010 roku. Nasi sąsiedzi uznają teraz za przestępstwa uprawę pięciu roślin i posiadanie do 15 g marihuany, a także posiadanie do 5 g haszyszu.

Jest duża szansa, że to prawo wkrótce się zmieni i uprawa marihuany oraz powiadomienie o niej na użytek własny stanie się w pełni legalne.

Pod koniec maja doszło do zatwierdzenia przez Izbę Poselską Republiki Czeskiej proponowanej zmiany ustawy o środkach odurzających.

Izba Poselska Republiki Czeskiej zagłosowała za proponowaną zmianą ustawy o środkach odurzających. Dzięki niej całkowicie zdekryminalizowana zostałaby uprawa lub posiadanie marihuany na własny użytek. Podczas obrad 141 ze 194 obecnych deputowanych głosowało za połączeniem dyskusji w pierwszym czytaniu nad dwoma ustawami o środkach odurzających. Rząd złożył pierwszy projekt ustawy, który dotyczy eksportu medycznej marihuany. Drugi projekt ustawy, złożony przez Partię Piratów, skupia się na kwestii osobistej uprawy i posiadania konopi.

Od listopada 2018 roku poprawka Partii Piratów była "zamrożona". Obecnie poprawka powróciła i została w końcu dopuszczona do debaty. Dzięki inicjatywie posłów Tomasa Vymazala (Partia Piratów), oraz Patrika Nachera, (ANO), poprawka ta powraca.

Legalizace.cz, czeska organizacja pro-cannabis, pomogła w zmianie ustawy. Legalizace.cz od lat pracuje na rzecz legalizacji marihuany w Czechach.

Zakaz używania marihuany jest poważnym naruszeniem podstawowych praw człowieka i nie pozwala osiągnąć założonych celów. Ta represyjna polityka obciąża budżet państwa, marnuje czas prokuratorów w postępowaniach karnych i niezwykle komplikuje dostęp do ziół leczniczych.

Robert Veverka, prezes i dyrektor generalny Legalizace.cz, powiedział tak:

Powiedział, że największym zagrożeniem dla uprawy lub posiadania marihuany jest ryzyko bycia ukaranym.

Legalizace.cz rozpoczęło mobilizację wszystkich zwolenników pełnej dekryminalizacji w celu wysłania wiadomości do przedstawicieli rządu. T U T A. J. ma więcej informacji.