Najnowsze wiadomości

17 czerwca 2024 3:40

Komisja Europejska rozważa zaklasyfikowanie CBD jako żywnościWe wrześniu informowaliśmy, że Robert Biedroń skontaktował się z Komisją Europejską z zapytaniem o medyczną marihuanę i CBD. Właśnie otrzymał odpowiedzi. Dowiadujemy się również, że KE przygląda się temu, czy CBD może być klasyfikowane jako żywność. Poniżej więcej szczegółów.

O zapytaniu Roberta Biedronia do KE w sprawie medycznej marihuany i CBD informowaliśmy we wrześniu. O sprawie czytaj T A J.

Europoseł właśnie otrzymał odpowiedź.

Komisja Europejska rozważa zakwalifikowanie CBD jako żywności

Przypomnijcie sobie pytania, które zadał polski europoseł:

Temat: Harmonizacja polityki UE wobec tzw. leczniczych konopi i związków konopi

Polityka UE wobec marihuany jest niespójna, co prowadzi do wielu problemów prawnych i proceduralnych. Istnieje wiele przepisów i ograniczeń dotyczących stosowania marihuany. Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła, aby związek konopny CBD (kannabidiol) nie był klasyfikowany do substancji kontrolowanych. Nie ma jednak aktualnych regulacji horyzontalnych dotyczących rekreacyjnego lub medycznego stosowania marihuany. Posłowie zatwierdzili rezolucję w sprawie stosowania medycznej marihuany 13 lutego 2019 roku. Do tej pory nie podjęto żadnych działań. Umowy o wolnym handlu pozwalają na nakładanie ograniczeń handlowych, jeśli jest to uzasadnione badaniami naukowymi i wymogami zdrowotnymi. Jest to również prawdziwe w przypadku CBD.
Trzeci unijny program działań na rzecz zdrowia (2014-2010) został stworzony przez Unię Europejską. Jego głównym celem jest poprawa i zabezpieczenie dostępu obywateli do opieki zdrowotnej. Może to być również wykorzystane do umożliwienia im dostępu do medycznej marihuany, a konkretnie.

W związku z powyższym mam pytanie:

1. Na jakim etapie prac jest tworzenie wniosku legislacyjnego?

2. Czy Komisja zamierza nie uwzględniać produktów CBD w raportach WHO?

3. Czy w aktualnych rocznych programach prac nad Programem Zdrowia UE uwzględniono kwestię równego dostępu do medycznej marihuany?

Odpowiedź udzielona Komisji Europejskiej przez komisarz Stellę Kyriakides:

1 - Produkt na bazie marihuany może zostać zatwierdzony jako lek leczniczy w ramach prawnych UE. Produkty te muszą spełniać te same wymogi dotyczące danych, co inne produkty lecznicze, aby poprawić ich jakość, bezpieczeństwo i skuteczność. Komisja nie rozważa obecnie zmian w przepisach. Wiele państw członkowskich zezwala na zakup medycznej marihuany na podstawie recepty.

2 - Komisja bada, czy sklasyfikować CBD (kannabidiol) jako żywność. Rozporządzenie (WE) nr Rozporządzenie (WE) nr.178/2002 stanowi, że żywność nie obejmuje środków odurzających, substancji psychotropowych ani produktów leczniczych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), CBD jest obecnie kontrolowane w dwóch formach: ekstraktu lub nalewki oraz preparatów z konopi. 3 On October 16, 2020. "3 W dniu 16 października 2020 r. Komisja przyjęła propozycję stanowiska Unii na zwołanej ponownie Komisji ds. Środków Odurzających." Na tej sesji odbędzie się głosowanie nad zaleceniami WHO dotyczącymi wpisania marihuany i pochodnych marihuany na listę w ramach Konwencji.

3 - W ramach obecnego programu zdrowotnego (2014-202020) ani odpowiadających mu rocznych programów roboczych nie podjęto żadnych działań dotyczących dostępu pacjentów do medycznej marihuany.

Dobrą wiadomością jest to, że KE rozważa zaklasyfikowanie CBD jako żywności. Dzięki temu kannabidiol mógłby być klasyfikowany jako produkt spożywczy i nie podlegałby żadnym ograniczeniom. Mamy nadzieję, że taki pomysł jest możliwy do zrealizowania.

Robert Biedroń pyta KE o THC

Biedron również zapytał o THC. Oto one:

Temat: Wytyczne UE dotyczące THC i nowa ocena ryzyka związanego z THC
W ciągu ostatniej dekady europejski przemysł konopi indyjskich odnotował niezwykły wzrost, głównie dzięki małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na rynkach żywności i suplementów.
Ekstrakt z nasion konopi i produkty z kwiatów konopi są bogate w fitochemikalia, które mogą wspierać zdrowy styl życia. Nawet przy najlepszym oczyszczaniu, nadal pozostaje niewielka ilość (A9-THC), tetrahydrokannabinolu, który jest naturalnym składnikiem konopi. Te pozostałości muszą być utrzymywane na bezpiecznym poziomie, aby chronić zdrowie europejskich konsumentów.
Próg został ustalony przez Unię Europejską na poziomie 0,001 mg/kg BW. Jest to znacznie niższy poziom niż w innych krajach, takich jak na przykład Kanada (0,014 mg/kg), Szwajcaria (0,007 mg/kg BW) czy Nowa Zelandia (0,06 mg/kg WB). W związku z powyższym zadaję to pytanie.

1. Dlaczego wytyczne UE różnią się od wytycznych innych krajów.
2. Czy Komisja zamierza podnieść próg lub zwrócić się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności o przeprowadzenie nowej oceny ryzyka?

Odpowiedź udzielona Komisji Europejskiej przez Stellę Kyriakides

1 - Panel ds. zanieczyszczeń w łańcuchach żywnościowych (Panel CONTAM), Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, (EFSA), przedstawił w 2015 r. opinię naukową na temat zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z obecnością tetrahydrokannabinolu w żywności. Panel CONTAM dokonał przeglądu danych z badań toksykologicznych na zwierzętach doświadczalnych, a także działań niepożądanych u ludzi. W ramach własnej oceny panel CONTAM nie przeprowadził analizy ocen ryzyka dokonanych przez inne organy.
2 - Za istotny dla oceny ryzyka uznano wpływ substancji na ośrodkowy układ nerwowy, w tym zmiany nastroju i uspokojenie, a także wzrost częstości akcji serca, obserwowany przy niskich poziomach 0-9-Tetrahydrokannabinolu. Skutki te były obserwowane wyłącznie po spożyciu. Panel CONTAM zalecił ustalenie ostrej dawki referencyjnej (ARfD). Panel CONTAM uznał za właściwą ARfD w wysokości 1 mg 09-THC/kg masy ciała, biorąc pod uwagę najniższy poziom, przy którym można zaobserwować działania niepożądane, jak również czynnik niepewności.
W przypadku udostępnienia odpowiednich badań toksyczności Komisja zwróci się do EFSA o ich ocenę i, w razie potrzeby, o aktualizację oceny ryzyka, w tym ARfD.

Oto dokumenty w języku polskim