Najnowsze wiadomości

25 września 2022 6:43

Parlament Europejski zwiększył maksymalne dopuszczalne stężenie THC w konopiach włóknistych z 0,3 proc. do 0,3 proc.Parlament Europejski zwiększył dopuszczalne stężenie THC w konopiach włóknistych z Unii Europejskiej do 0,3%. Poprzedni limit wynosił 0,2%. Parlament Europejski głosował również za przepisami umożliwiającymi odgórną regulację rynku konopi w celu zapewnienia jakości produktu i procesów produkcyjnych.

Parlament Europejski zwiększył maksymalne dopuszczalne stężenie THC w konopiach włóknistych z 0,3 proc. do 0,3 proc.

Rolników i przedsiębiorców konopnych najbardziej niepokoi obecne ograniczenie uprawy konopi włóknistych przy dopuszczalnym poziomie THC wynoszącym 0,2 procent.

Rządowy plan ograniczenia poziomu THC w konopiach włóknistych ma na celu powstrzymanie uprawy marihuany pod przykrywką konopi włóknistych. W 1984 roku poziom ten został ustalony na 0,2%. Następnie został obniżony do 0,3% i ostatecznie do 0,2% w 1999 roku.

Ten niski próg stwarza wiele problemów zarówno dla producentów konopi jak i rolników. Te niskie poziomy THC mogą prowadzić do poważnych ograniczeń w wyborze genetyki i poważnych problemów prawnych, jeśli rośliny przekroczą dozwolony limit.

Rolnicy mogliby odetchnąć z ulgą, gdyby dozwolone stężenie zostało zwiększone do 1. procenta. Mogliby uprawiać szerszą gamę odmian konopi, które zawierałyby znacznie więcej CBD niż te, które są obecnie w uprawie. Dzieje się tak, ponieważ stężenia CBD i THC idą ze sobą w parze. Kiedy stężenie CBD wzrasta, THC również wzrasta.

Jeśli chodzi o kwestie prawne, to okazuje się, że jeśli skontrolujemy pole i okaże się, że stężenie THC wynosi 0,21-022 procent, to taka uprawa może zostać uznana za operację uprawy konopi, a jej właściciel zostanie aresztowany. Takie sytuacje są w Polsce coraz częstsze. Te sytuacje są coraz częstsze w Polsce. Hodowcy konopi, którzy byli zachęcani do uprawy marihuany przez różne agencje miejskie, są obecnie zatrzymywani i przetrzymywani przez kilka miesięcy. O ile podniesienie ustawowego limitu THC może zmniejszyć częstotliwość występowania takich sytuacji, o tyle dopiero próg 1. procenta spowoduje realną zmianę w tym zakresie.

Parlament Europejski przegłosował również wpisanie konopi na listę produktów, które mogą mieć uregulowane normy handlowe. Regulacje te mają na celu poprawę jakości produkcji i warunków rynkowych, a także jakości i bezpieczeństwa produktów rolnych. EIHA, europejskie stowarzyszenie producentów konopi, naciskało na wprowadzenie tych regulacji. Wierzą, że pomoże to europejskiemu sektorowi "dogonić" resztę.

Przepisy regulujące przemysł konopny będą obejmować szeroki zakres zagadnień, w tym definicje techniczne, etykietowanie i pakowanie, stosowane substancje i metody produkcji, rodzaj i lokalizację, uprawę oraz inne aspekty jakości w całym procesie produkcji i sprzedaży.

Nowe regulacje PE obowiązują tak długo, jak długo poszczególne kraje członkowskie ich nie przyjmą.

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa domaga się zwiększenia dopuszczalnego stężenia THC w konopiach włóknistych do 1,0%.