Najnowsze wiadomości

30 maja 2024 8:05

TSUE: Ustawa nie ma kompetencji do definiowania "znacznych ilości marihuany". Ocenić to może sąd.Co jest uznawane za "znaczną ilość" marihuany? W tym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie dotyczące kwestii ustalenia, jaka ilość marihuany jest uznawana za znaczną ilość. Orzeczenie to zostało wydane w kontekście sprawy oskarżonego, który był ścigany przez Słupsk. Posiadał on niewielkie ilości marihuany i amfetaminy na własny użytek.

TSUE wobec znacznych ilości marihuany

Sprawa słupska była powodem zapytania do TSUE. Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że oskarżony używał środków odurzających na własny użytek. Choć skarżący przyznał się do wszystkich zarzutów, sąd zwrócił się do TSUE o informacje na temat znacznej ilości środków odurzających i jej definicji. Kara automatycznie wzrasta, jeśli ilość jest znaczna. Nie ma znaczenia, do czego narkotyk został użyty. Oskarżony rozumiał znaczenie tej różnicy.

Oskarżony ze Słupska miał 16 gramów marihuany i mniej niż 1 gram amfetaminy. To skutkowało wyższą karą.

Trybunał orzekł, że prawo unijne nie ingeruje w prawa państw członkowskich do posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na własny użytek lub do nielegalnego obrotu.

Pojęcie "znacznych ilości" narkotyków nie jest zdefiniowane w żadnych przepisach unijnych.

TSUE wskazał również, że interpretacja pojęcia "znaczne ilości substancji psychotropowych lub środków odurzających" może być pozostawiona sądom krajowym w poszczególnych przypadkach, pod warunkiem, że jest ona "racjonalnie przewidywalna".

Nie jest to najbardziej racjonalna praktyka w polskich sądach. Być może skład orzekający Trybunału byłby bardziej obeznany z rozstrzygnięciami zapadającymi w Polsce, gdyby dostrzegł absurd w sytuacji, gdy "znaczna ilość" nie jest zdefiniowana.

Decyzja ramowa nie ustanawia minimalnych zasad określania elementów i kar w nielegalnym obrocie narkotykami i półproduktami. Decyzja Ramowa nie może być interpretowana jako naruszenie lub niejednoznaczność przepisów prawa krajowego.

- oświadczył TSUE.

Znaczna ilość marihuany

Polskie prawo nie definiuje pojęcia "znacznej ilości marihuany" ani żadnej innej nielegalnej substancji. To sąd i prokurator decydują o tym, czy oskarżony posiadał małe czy duże ilości narkotyku. Może to prowadzić do wielu absurdów i patologii. Za tę samą ilość marihuany osoba w jednym województwie może zostać skazana na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem na dwa lata. W innym województwie oskarżony może otrzymać wyrok, który wynosi dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Prawo nie traktuje wszystkich równo.

W Polsce "znaczna ilość" często rozumiana jest jako "ilość wystarczająca do jednorazowego odurzenia się kilkudziesięciu osób". Pozostawia to duże pole do interpretacji.

Medyczna marihuana

Powszechne jest również posiadanie i używanie przez pacjentów marihuany w celach leczniczych. Niedawno informowaliśmy o wyroku 2,5 roku za posiadanie marihuany do celów medycznych.

Sąd skazał pacjenta na surową karę więzienia, ponieważ posiadał on dużą ilość suszu marihuany, którą mógłby odurzyć "dziesiątki/setki" osób. Jednak posiadana marihuana nie była przeznaczona do użytku rekreacyjnego, a jedynie do celów medycznych. Zabranie komuś leku ratującego życie i wsadzenie go do więzienia za używanie marihuany rekreacyjnie jest dehumanizujące.

Orzeczenie TSUE nie wróży w najbliższym czasie żadnych zmian w tym zakresie.